Ďalšia modlitbová reťaz?

Nemusí to byť ďalšia "povinnosť" alebo "záväzok" k modlitbe. Stačí, ak sa v rámci svojej pravidelnej dennej modlitby budeš modliť aj za tieto úmysly. Označ sa, že sa v tom čase modlíš.

Spoločné modlitby farnosti alebo spoločenstva?

Ak sa spoločne modlíte vo farnosti alebo spoločenstve, zaregistrujte sa ako farnosť/spoločenstvo a označte čas v reťazi. Povzbudíte tak aj iných, že nie sú v modlitbe sami.

Nerozdeľujme sa, spojme a podporme sa

Chceme, aby táto reťaz bola spojivkom medzi množstvom modlitieb, reťazí a aktivít. Spojme sa takto do jednej veľkej kresťanskej modlitbovej skupinky. Povzbuďme sa navzájom - aby každý vedel, že v tom nie je sám. V prvom rade je s nami Boh a On povedal, že tam, kde sa modlia traja, je On medzi nimi. Nebuďme len traja, buďme 33, buďme 3 333, buďme celý národ, spoločne v modlitbe.

O modlitbovej reťazi

„Vtedy moji nepriatelia ustúpia, ešte v ten deň, keď budem volať: áno, viem, že ty si môj Boh" (Ž 56,10).

Srdečne Vás vítame na stránke modlitbovej reťaze za Slovensko a pozývame Vás k modlitbe. Veríme, že vďaka nepretržitým príhovorom môže Boh skrze nás priniesť mnoho Božieho požehnania do našej krajiny.

Ako sa modliť?

Rôznym spôsobom - vlastnými slovami alebo inou modlitbou, v jazykoch, chválami, čítaním Biblie, tichom, pôstom, pokáním, svätou omšou, ... Dovoľte Duchu Svätému aby Vás viedol, a mohli ste prijať úžitok z času stráveného na modlitbe. Môžete sa rozhodnúť pre spôsob modlitby, ktorý je Vám blízky.

Pri prihlásení si tiež môžete zvoliť, či chcete, aby Vám pred začiatkom Vašej modlitby prišla na email upomienka.

Kto stojí za touto reťazou?

Reťaz sme vytvorili v rámci kresťanského projektu Slobodný. Viac o nás si môžete pozrieť na slobodny.com.

Ďakujeme za podporu:

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, Rádio Lumen (od 13:15), Spoločenstvo Marana Tha, Spoločenstvo Piar, eSPé a Godzone

Nech Vám Pán žehná!

Ako modlitbová reťaz funguje

Ak sa chcete pripojiť k modlitbe, zaregistrujte sa vpravo hore. Po prihlásení sa môžete zapísať kliknutím na ktorýkoľvek čas (aj na čas obsadený iným modlitebníkom).
Úmysly modlitieb sú vždy zverejnené na úvodnej strane vľavo dole.
Časy modlitieb sú v 30 minútových intervaloch.
Vaše prihlásenie a určenie času znamená, že sa zaviažete k modlitbe v daný deň a čas na určený úmysel.

Ak chcete, aby Vás systém prihlasoval opakovane na Vami zvolený deň a čas modlitby, využite v nastaveniach možnosť "Automatické prihlásenie na čas modlitby".